Hopp til innhold

Møte i arrangørutvalget for visuell kunst

Behandler søknader fra arrangører og arenaer: Arrangørstøtte visuell kunst, utstyrsstøtte til fellesverksteder og gjestekunstordninger og prosjektstøttesøknader fra institusjoner.

25. - 27. mai 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Medlemmer i arrangørutvalget for visuell kunst

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Tilskuddsordninger

Arrangørstøtte visuell kunst

Prosjektstøtte visuell kunst (søknader fra institusjoner)

Utstyrsstøtte til fellesverksteder (kun én søknadsfrist i året)

Kunstnerassistentordningen

Driftsstøtte