Hopp til innhold
Fagdag

Risiko og verdi

Hvordan integrere verdivurderinger i arbeidet med kriseberedskap og restverdi­redning? Fagdagen vil presentere metodikk, verktøy og eksempler. Arrangeres i samarbeid med FORK.

Ancos servicekursus. Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / Digitalt Museum

Ancos servicekursus. Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / Digitalt Museum

29. september 2016 kl. 10:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Fanehallen, Akershus Festning

Kulturrådet

Program

09.30 – Registrering og kaffe

10.00 – Velkommen v/ FORK og Kulturrådet Se presentasjonen i pdf.

10.15 – Erfaringer fra arbeidet med verdivurdering av kirker v/ Elisabeth Andersen og Tone Olstad, NIKU Se presentasjonen i pdf.

10.45 – Vurdering av samlinger v/ Grethe Paulsen Vie, Haugalandmuseeene Se presentasjonen i pdf.

11.15 – Evakueringsmodul i Primus v/ Kristin Gaukstad, Oslo museum Se presentasjonen i pdf.

11.45 – Lunsj

12.45 – Flommen i Flåm v/ Monica Finden, kirkeverge i Aurland kyrkjelege fellesråd Se presentasjonen i pdf.

13.15 – Kulturminner og klimaendringer – kommunenes ansvar. Prøveprosjekt i Aurland
v/ Marte Boro, Riksantikvaren 
Se presentasjonen i pdf.

13.45 – Kriseberedskap og verdi v/ Susanna Björklöf, Brann- og redningsetaten Oslo kommune Se presentasjonen i pdf.

14.15 – Kaffe

14.30 – Katastrofeberedskap for kulturarv i nabolandet Sverige - utfordringer og erfaringer
v/ Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet 
Se presentasjonen i pdf.

15.55 – Hvilke handlingsrom gir forsikringsavtaleloven ved en krise v/ Fredrik Qvale, KORO Se presentasjonen i pdf.

15.20 – Forsikring av kulturminner v/ Turid Kvaal, Gjensidige Forsikring Se presentasjonen i pdf.

15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning

Mer informasjon om Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning (FORK).

Mer informasjon om Kulturrådets program for kompetanseheving for museene i 2016.

Påmelding

Påmeldingsfristen var 22. september. Pris 500 kroner.

Kontaktperson

Ingrid Louise Flatval