Hopp til innhold
Webinar

Bidrar listeføring til vern og videreføring av immateriell kulturarv?

Kulturrådet arrangerer et webinar for å høre erfaringer fra miljøer/aktører i Norge som har innskrevne elementer på UNESCOs lister og fortegnelse over immateriell kulturarv. 

27. september 2022 kl. 13:00 - 14:30

Legg arrangementet i min kalender

Webinar

Kulturrådet

Strømmes

Norge har i dag fire nominasjoner på UNESCOs lister og fortegnelse over immateriell kulturarv:
Det er  Oselvarverkstaden, Setesdal-tradisjonen, Nidarosdomens restaureringsarbeider og den nordiske klinkbåttradisjonen.  Relevante aktører fra de ulike miljøene vil delta i diskusjonen.

Målet med webinaret er at sentrale aktører kan få å dele kunnskap og refleksjoner om vern og videreføring av kunnskap, tradisjoner og praksiser med bakgrunn i arbeidet med internasjonale nominasjoner. Alle har pekt på at arbeidet med nominasjonen har gitt verdifull innsikt i stoda til tradisjonen og ikke minst økt innsikt i prosesser rundt kunnskapsoverføring mellom ulike aktører som er involvert i tradisjonen. I tillegg pekes det på at selve prosessen med nominasjonsarbeidet har gitt økt kunnskap om ulike tradisjoners kompleksitet blant ulike aktører. 

Webinaret skal bidra til å dele erfaringer fra selve nominasjonsarbeidet; prosessen rundt arbeidet med nominasjoner og erfaringer etter innskrivingen. Webinaret skal også gi innspill til Kulturrådets arbeid med revidere de nasjonale prosedyrene for nominasjoner til UNESCO, jf. Norges andre periodiske rapport til UNESCO (s.11)

Foreløpig program:

•    Velkommen ved Kulturrådet og bakgrunnen for webinaret
•    Overordna betraktninger rundt listeføring av immateriell kulturarv ved Eivind Falk fra Norsk håndverksinstitutt, Lillehammer
•    Panelsamtale mellom aktører som har innskrivinger på UNESCOs lister og fortegnelse. Moderator: Ole Jakob Furset fra Kulturrådet 
•    Kort oppsummering ved Annika Nordström, Institut för språk och folkminnen, Sverige 
•    Veien videre fra Kulturrådet

Meld deg på her

Det vil bli gjort opptak av webinaret. 

Oppdatert informasjon om webinaret vil vil publiseres senere.