Hopp til innhold

Dialogmøte for visuell kunst

Velkommen til dialogmøte om visuell kunst. Møtet finner sted i Kabelvåg og er åpent for alle interesserte.

3. september 2022 kl. 11:00 - 12:30

Legg arrangementet i min kalender

Arbeidern, Kabelvåg

Kulturrådet

Møtet arrangeres i samarbeid med Bodø2024, og første del innledes med en presentasjon av ordningene på det visuelle kunstfeltet i Norsk kulturfond, presentert av Jonas Ekeberg, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturrådet.

Deretter følger en presentasjon av Bodø2024, ved programsjef Henrik Dagfinrud, og programkoordinator Katarina Efstathiou Unstad.

Andre del vil være en åpen spørsmålsrunde med Kulturrådet, hvor Marianne Bjørnmyr, leder for faglig utvalg for visuell kunst og Kristoffer Dolmen, medlem av arrangørutvalget for visuell kunst, deltar.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Aktuelle tilskuddsordninger

Faglig utvalg for visuell kunst behandler søknader fra prosjektstøtte utstillinger og diverse tiltak, kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling, kunstnerassistentordningen og prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen.

Arrangørutvalget for visuell kunst behandler søknadene fra arrangører og arenaer på ordningene: Arrangørstøtte visuell kunst, utstyrsstøtte til fellesverksteder og gjestekunstordninger, prosjektstøttesøknader fra institusjoner, i tillegg til pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker.