Hopp til innhold

Dialogmøte med scenekunstfeltet i Rogaland

Kulturrådets seksjon for scenekunst inviterer til åpent dialogmøte med scenekunstaktører i Rogaland. Møtet finner sted på RIMI/IMIR Scenekunst i Stavanger.

7. mars 2019 kl. 17:00 - 18:30

Legg arrangementet i min kalender

Badehusgata 25, 4014 Stavanger

RIMI/IMIR Scenekunst og Kulturrådet

Program:

  • Kulturrådets seksjon for scenekunst informerer om Kulturfondets støtteordninger og om fagutvalgenes arbeid i Kulturrådet.
  • Dialog med det frie scenekunstfeltet i Rogaland.

Etter møtet vises forestillingen Lowlands (FI) av Findlay//Sandsmark kl.19.30.

Les mer om forestillingen her

Som oppspark til møtet inviterer vi alle interesserte til å lese rådsmedlem og leder for faglig utvalg for scenekunst Torbjørn Gabrielsens innlegg i Kulturrådets essayserie om kvalitet. I essayet tar han for seg fagutvalgets indre liv, og reflekterer over hvilken plass «kunstnerisk kvalitet» har i søknadsvurderingen på scenekunstfeltet.

Her kan du lese essayet.

Møtet er åpent for alle. Det blir enkel servering. Velkommen!

Om støtteordningene

Les mer om støtteordningene for scenekunstfeltet under Norsk kulturfond som blir behandlet av enten ett eller flere av scenekunstutvalgene:

Arrangørstøtte scenekunst

Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

Driftstilskudd

Formidling/gjestespill

Forprosjekt scenekunst

Fri scenekunst - dans

Fri scenekunst - teater

Kompetansehevende tiltak scenekunst

Regionale kompetansesentra for dans