Hopp til innhold

Dialogmøte om ny museumsmelding i Trøndelag

Som et ledd i kunnskapsinnhentingen til den kommende Stortingsmeldingen om museum, arrangerer Kulturrådet dialogmøter i alle regioner. 20. juni er vi i Trondheim for å møte Trøndelag.

20. juni 2019

Legg arrangementet i min kalender

Trøndelag fylkesbibliotek i Trondheim, Peter Egges plass 1

Kulturrådet

Meld deg på

Som et ledd i kunnskapsinnhentingen til den kommende Stortingsmeldingen om museum, arrangerer Kulturrådet dialogmøter i alle regioner.

Museene inviteres til å delta med inntil 2 personer. Møtet ledes av Kulturrådet og representanter fra Kulturdepartementet og fylkeskommunen vil være til stede.

PROGRAM


1000 – 1015:     Velkommen og presentasjon av deltakere
1015 – 1045:     Kulturrådets faglige vurdering av regionens muligheter og utfordringer
1045 – 1115:     Kommentarer fra museene
1115 – 1200:     Lunsj
1200 – 1315:     Forberedte innlegg fra museene - max 5 min muntlig innlegg fra hvert museum 
1315 -   1415:    Samtale/debatt
1415 – 1430:     Pause
1430 – 1500:     Avsluttende kommentarer