Hopp til innhold

Dialogmøte om ny museumsmelding i Tromsø

Som et ledd i kunnskapsinnhentingen til den kommende Stortingsmeldingen om museum, arrangerer Kulturrådet dialogmøter i alle regioner. 28. mai er vi i Tromsø for å møte Troms og Finnmark.

28. mai 2019

Legg arrangementet i min kalender

Fylkeshuset i Tromsø, Strandvegen 13

Kulturrådet

Meld deg på

Som et ledd i kunnskapsinnhentingen til den kommende Stortingsmeldingen om museum, arrangerer Kulturrådet dialogmøter i alle regioner.

Museene inviteres til å delta med inntil 2 personer. Møtet ledes av Kulturrådet og representanter fra Kulturdepartementet og fylkeskommunen vil være til stede.

PROGRAM


1000 – 1015:      Velkommen og presentasjon av deltakere
1015 – 1045:      Kulturrådets faglige vurdering av regionens muligheter og utfordringer
1045 – 1115:      Kommentarer fra museene
1115 – 1200:      Lunsj
1200 – 1315:     Forberedte innlegg fra museene - max 5 min muntlig innlegg fra hvert museum 
1315 -   1415:    Samtale/debatt
1415 – 1430:     Pause
1430 – 1500:     Avsluttende kommentarer