Hopp til innhold

Dialogmøte om ny museumsmelding i Viken

Som et ledd i kunnskapsinnhentingen til den kommende Stortingsmeldingen om museum, arrangerer Kulturrådet dialogmøter i alle regioner. 15. oktober er vi i Oslo for å møte Viken-regionen.

15. oktober 2019 kl. 10:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Galleri Oslo, Schweigårdsgate 4

Kulturrådet

Meld deg på

 

 

 

Som et ledd i kunnskapsinnhentingen til den kommende Stortingsmeldingen om museum, arrangerer Kulturrådet dialogmøter i alle regioner.

Museene inviteres til å delta med inntil 2 personer. Møtet ledes av Kulturrådet og representanter fra Kulturdepartementet og fylkeskommunen vil være til stede.

PROGRAM


1000 – 1015:     Velkommen og presentasjon av deltakere
1015 – 1045:     Kulturrådets faglige vurdering av regionens muligheter og utfordringer
1045 – 1115:     Kommentarer fra museene
1115 – 1200:     Lunsj
1200 – 1315:     Forberedte innlegg fra museene - max 5 min muntlig innlegg fra hvert museum 
1315 –  1415:    Samtale/debatt
1415 – 1430:     Pause
1430 – 1500:     Avsluttende kommentarer