Hopp til innhold

Dialogmøte om tverrfaglige ordninger for kunst- og kulturfeltet

Kulturrådet inviterer til informasjonsmøte om tverrfaglige støtteordninger for kunst- og kulturfeltet.

5. september 2018 kl. 14:30 - 16:30

Legg arrangementet i min kalender

Varanger Samiske Museum, Varangerbotn

Kulturrådet v/Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak

I forbindelse med høstens søknadsbehandling skal Kulturrådets Faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak ha utvalgsmøte i Vardø, Vadsø og Kirkenes. I den anledning inviterer vi til dialogmøte i Varangerbotn, der både fagutvalget, Kulturrådets administrasjon og Finnmark fylkeskommune vil være representert.

Dialogmøtet finner sted i Varanger Samiske Museum onsdag 5. september kl 14.30-16.30. Det vil bli enkel servering.

Formålet med møtet er å informere om ulike støtteordninger som er aktuelle for kunst- og kulturfeltet i Finnmark, og få innspill fra og dialog med arenaer, kunstnere, kulturarbeidere og andre aktører i fylket om status og behov. Ordningene som vil presenteres, er de tverrfaglige ordningene:

  • Rom for kunst
  • Gjesteoppholdsstøtte
  • Tverrfaglige tiltak
  • Aspirantordninga (v/Kulturrådet)
  • Barentskult og arbeidsstipend (v/Finnmark fylkeskommune)

Program 

  • Velkommen v/utvalgsleder, medlem av Kulturrådet og direktør for Festspillene i Nord-Norge Maria Utsi
  • Hilde Stenseng og Line Fallan Sørensen fra fagadministrasjonen i Kulturrådet presenterer de aktuelle støtteordningene
  • Ida Huru og Kirsti Riesto fra Finnmark fylkeskommune presenterer de aktuelle støtteordningene

Maria Utsi leder samtale med de fremmøtte, utvalgsmedlemmer og fagadministrasjonen i Kulturrådet.

Påmelding

Meld deg på arrangementet her

 

Tverrfaglige støtteordninger i Kulturfondet:

Rom for kunst

Gir støtte til bygg og investeringer, med formål om å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunst- og kultur innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Med denne ordningen vil Kulturrådet bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. 
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/rom-for-kunst-kunstarenaer-og-kulturbygg

Gjesteoppholdsstøtten

Gjesteoppholdsstøtten er en forsøksordning som skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/gjesteoppholdsstotte-for-arenaer

Tverrfaglige tiltak

Har som formål å fange opp tiltak og prosjekter som har høy grad av tverrfaglighet og som ikke egner seg for vurdering innenfor eller på tvers av de øvrige, etablerte støtteordningene i Norsk kulturfond.
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/tverrfaglige-tiltak

Aspirantordninga

Har som formål å sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen gir støtte til institusjoner/kunst- og kulturvirksomheter for at de skal kunne tilsette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn som aspiranter i 100% stilling i ett år. I 2018 gis det støtte til ti stipend á kr 400 000. http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/aspirantordninga

Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak

Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge (Troms)

Per Ananiassen, teatersjef Avant Garden i Trondheim (Trøndelag)

Marit Eikemo, forfatter og daglig leder Cornerteateret i Bergen (Hordaland)

Kjetil Nordhus, daglig leder Teateret i Kristiansand (Vest-Agder)

Shwan Dler Qaradaki, billedkunstner (Oslo)

Ulrika Staugaard, sivilarkitekt med fordypning i strategisk byplanlegging (Akershus/Oslo)

Les mer om utvalget på våre nettsider.