Hopp til innhold

Dialogmøte om visuell kunst i Bodø

Arrangørutvalget for visuell kunst og Faglig utvalg for visuell kunst inviterer sammen med Kulturrådets seksjon for visuell kunst til dialogmøter med representanter for det visuelle kunstfeltet i Bodø og Henningsvær. 29. august er vi i Bodø.

29. august 2019 kl. 12:30 - 14:00

Legg arrangementet i min kalender

Auditoriet i Kulturrådets Bodø-kontor, Dronningens gate 18

Kulturrådet

Målet med møtene er å gi et innblikk i Kulturrådets arbeid med visuell kunst gjennom en kort presentasjon av strategi og støtteordninger. Samtidig ønsker vi å få innsikt i noen av de utfordringene, behovene og prosjektene som de ulike miljøene og aktørene i regionen er opptatt av. Vi tenker oss at institusjonene og organisasjonene som deltar får 3-5 minutter hver til en presentasjon, og at vi deretter har tid til samtale. Målet er å få en god dialog rundt aktuelle behov og muligheter.

Stikkord kan f.eks. være:

  • Hvilke kunstneriske muligheter er særlig aktuelle å videreutvikle i regionen?
  • På hvilke måter kan Kulturrådet bidra til dette?

Program

  • Introduksjon og presentasjon av Kulturrådet og områdeplan for visuell kunst
  • Presentasjon av fagutvalgene
  • Presentasjon ved deltakerne, 3-5 min hver
  • Diskusjon
  • Oppsummering

Deltakere fra Arrangørutvalget for visuell kunst: Sverre Gullesen (utvalgsleder), Luba Kuzovnikova (rådsmedlem), Mariken Kramer, Jasmina Bosnjak, Hilde Hauan Johnsen og Mathias Danbolt

Deltakere fra Kulturrådets seksjon for visuell kunst: Birgit Bærøe (seksjonsleder), Kalle Øen, Tom Klev

Møtet er gratis og åpent for alle, påmelding er ikke nødvendig.