Hopp til innhold

Møte om kultursamarbeid, turisme og utvikling i Østersjøregionen

Den 6.-7. september arrangerer Europarådet møte om Østersjøregionen om kulturturisme og regional utvikling. Kulturrådet er vertsskap for møtet som er en del av det europeiske prosjektet Routes4U.

6. - 7. september 2018

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo.

Kulturrådet

Strømmes

Følg strømmingen av arrangementet her

Routes4U er et treårig samarbeid mellom Europarådet og EU, og skal bidra tilå styrke regional utvikling, kultursamarbeid og sosial deltakelse i Østersjøregionen.

Arrangementet vil samle eksperter og interessenter (representanter for departementene, kommunene, Cultural Routes-nettverket, akademikere og turistaktører etc.) innen kulturarv, turisme og næringsliv.

Målet er å finne samarbeids- og satsingsområder innen regional utvikling, sosial deltagelse og kulturelt samarbeid. En av sesjonene vil omhandle hvordan man kan styrke Europarådets eksisterende kulturruter i Østersjøregionen, og utvikle nye.

Blant bidragsyterne er representanter for europeiske institusjoner, deltagere i Europarådets nettverk for kulturruter og representanter med bakgrunn innen kulturturisme, både på nasjonalt og regionalt nivå innen Østersjøområdet.

Se fullt program og bidragsytere

Her kan du lese mer om Kulturrådets arbeid med europeiske kulturruter, og om Norges deltakelse i Europarådets program for europeiske kulturruter. 

Her kan du lese mer om Routes4U-prosjektet.