Hopp til innhold
Fagdag museum

Forskning + museum = sant?

29. august inviterer Kulturrådet til fagdag i Tromsø om status for forskningen i museene.

Fagdagen blir arrangert på Perspektivet Museum og Verdensteateret i Tromsø

Fagdagen blir arrangert på Perspektivet Museum og Verdensteateret i Tromsø

29. august 2017 kl. 10:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Perspektivet Museum og Verdensteateret, Tromsø

Kulturrådet

Hvor er museene i norsk forskningspolitikk? Hvordan legger institusjonene til rette for forskning og hva slags virkemidler trengs for å styrke museumsforskning i framtiden? Kulturrådet inviterer til diskusjon om museumsforskningens status og de institusjonelle vilkårene for forskning i museene.

Teemu Ryymin (professor, UiB), Jostein Skurdal (direktør, Stiftelsen Lillehammer museum), Årstein Svihus (stipendiat, Museum Vest), Henrik Treimo (førstekonservator, Teknisk Museum) og Marianne A. Olsen (konservator, Perspektivet Museum) er blant innlederne og paneldeltakerne som skal belyse
museumsforskningen fra ulike perspektiver.

Mottakelse 28. august

Sted: Perspektivet Museum kl. 20

Kvelden før fagdagen inviterer Kulturrådet og Perspektivet Museum til mottakelse, omvisning, mingling og kunstnerisk innslag ved Aggie Frost på museet. En perfekt oppladning til fagdagen tirsdag 29. august.

Påmelding

Meld deg på fagdag og mottakelse

Påmeldingsfristen er 24. august.

Pris: 500 kr

Program

Møteleder: Marie Skoie, Kulturrådet

10.00 Åpning / velkommen

Et blikk fra Kulturrådet
Hans Philip Einarsen, seniorrådgiver, Kulturrådet

Museumsforskning i lys av humaniorameldingen
Brita Brenna, professor i museologi, UiO

Museene i norsk forskningspolitikk
Jostein Skurdal, direktør, Stiftelsen Lillehammer Museum

Forskning som kunnskapsarbeid i museene
Teemu Ryymin, professor i historie, UiB

11.30 Lunsj på Perspektivet museum

12.30 "Whos afraid? Ben Model (stumfilm)

12.50 Organisering, innretning og mål for forskningen

Samtale ledet av Olav Hamran, seksjonsleder FoU, Kulturrådet

  • Årstein Svihus, stipendiat, offentlig PhD, Museum vest
  • Henrik Treimo, førstekonservator, Teknisk museum
  • Bjørn Sverre Hoel Haugen, førstekonservator, forskningskoordinator i Anno museum
  • Marianne A. Olsen, konservator, Perspektivet Museum

 Kaffe

14.45 Hva slags virkemidler for å fremme museumsforskning?

Samtale ledet av Espen Hernes, seksjonsleder museumsseksjonen, Kulturrådet

  • Jostein Skurdal, leder av fagseksjon for forsking, Museumsforbundet
  • Brita Brenna, professor i museologi, UiO
  • Jérémie Michael McGowan, direktør, Nordnorsk Kunstmuseum
  • Kathrin Pabst, leder for forskning, forvaltning og formidling, Vest-Agder-museet

16.00 Takk for i dag

Bilder fra utstillingen HOMO RELIGIOSUS - religiøse erfaringer, dialog og møter med kunst ved Perspektivet museum. Fotorettigheter: Perspektivet Museum/Mari Hildung 

Bilder fra fagdagen Perspektivets facebook-sider

Om Kulturrådets fagdager for museer

Museumsfagdagene retter seg spesielt mot beslutningstakere og fagpersoner i museumssektoren og tilstøtende fagfelt og aktører.

Gjennom året berøres tema som immateriell kulturarv, digital utvikling, formidling/publikum, forskning og museumspolitikk. Året avsluttes med utlysning av midler for neste 3-årige programperiode. På flere av arrangementene er museer avgjørende samarbeidspartnere for både innhold og praktisk gjennomføring.

- Tilbudet skal reflektere både faglige utfordringer i museene og samfunnsmessige endringer med relevans for museene, sier Espen Hernes, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet.

Se oversikt over alle museumsfagdagene i 2017

Kontaktperson

Faglig innhold: Hans Philip Einarsen

Praktiske spørsmål: Anita Eik