Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for visuell kunst

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond om støtte fra ordningene for visuell kunst.

16. - 18. november 2020

Legg arrangementet i min kalender

Svolvær

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for tilskuddsordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Medlemmer i faglig utvalg for visuell kunst

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Tilskuddsordninger:

Prosjektstøtte visuell kunst

Kunst og ny teknologi

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Manuskriptutvikling for kunstfaglig litteratur

Les mer om Kulturrådets arbeid med visuell kunst