Hopp til innhold

Møte i Faglig utvalg for visuell kunst

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond om støtte fra ordningene for visuell kunst.

26. - 28. november 2018

Legg arrangementet i min kalender

Oslo

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen visuell kunst. Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter:

Se Faglig utvalg for visuell kunst

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Les mer om Kulturrådets arbeid med visuell kunst