Hopp til innhold
Fagseminar

Norges dokumentarv og internasjonal forskning

Registeret for Norges dokumentarv har nå 101 innførsler. Fagseminaret vil diskutere verdien av dokumentarvlisten for norsk og internasjonal forskning. Treffer Norges dokumentarv norske forskningsmiljøer? Fører dokumentarvlisten til mer forskning?

Sigrid Undsets arkiv er en del av Norges dokumentarv og gir et unikt og helhetlig vitnesbyrd om livet og arbeidet til en av de viktigste forfatterne i Norge.

Sigrid Undsets arkiv er en del av Norges dokumentarv og gir et unikt og helhetlig vitnesbyrd om livet og arbeidet til en av de viktigste forfatterne i Norge.

4. september 2017

Legg arrangementet i min kalender

Nasjonalbiblioteket

Den norske komiteen for verdens dokumentarv

Den norske komiteen for verdens dokumentarv har gleden av å invitere til fagseminar om Norges dokumentarv og internasjonal forskning! Seminaret går av stabelen 4. september 2017 på Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs program for verdens dokumentarv: Memory of the World-registeret. Memory of the World er ett av flere UNESCO-program som ivaretar kulturarven. Den nasjonale komiteen vurderer og avgjør hvilke dokument som blir tatt inn i registeret. 

Fagseminaret 4. september vil diskutere verdien av dokumentarvlisten for norsk og internasjonal forskning. I et større perspektiv vil seminaret se på verdien av humanistisk forsking og nasjonale registre, som er aktuelle tema opp mot den ferske stortingsmeldingen om humaniora og debatten om nasjonal kanon. Vi håper derfor det vil være interessant for et bredt spekter av aktører å delta på seminaret, som har som målsetning å fungere som møteplass for forvaltere av arkiv, museer og forskere fra hele landet.

Meld deg på her innen 31. august - vi håper å se deg på Nasjonalbiblioteket 4. september!

Les mer om Norges dokumentarv

Møtet vil bli strømmet, følg med her

Program

11.00-11.15  Velkommen og presentasjon av registeret

11.15-11.30  Åpningsinnlegg ved Tora Aasland, leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

11.30-12.00  Hvor godt treffer registeret for Norges dokumentarv norsk historie? Ved Erling Sandmo, professor i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie,Universitetet i Oslo

12.00-12.40  Lunsj

12.40-13.00 EUs kulturarvår 2018: markering i Norge og finansieringsmuligheter gjennom EUs program for forskning og innovasjon Horisont 2020, og EUs program for kultur Kreativt Europa

13.00-13.30  Olavssekvensen fra Middelalderen ved Åslaug Ommundsen, forsker ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen; prosjektleder for prosjektet «Frå handskriftsfragment til bokhistorie»

13.30-14.00  Svartebøkene fra 1400-tallet ved Ane Ohrvik, førsteamanuensis i Kulturhistorie og Museologi ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

14.00-14.30  Hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet ved Rune Blix Hagen, førsteamanuensis i historie, Institutt for historie og religionsvitenskap, Norges Arktiske Universitet

14.30-14.45  Pause

14.45-15.15  Fotografier fra Sápmi - noen forskningsperspektiver. Ved Sigrid Lien, professor i kunsthistorie, visuell kultur og fotografi og Hilde Wallem Nielssen, forskeri kunsthistorie ved Institutt for lingvistikk, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

15.15-15.45  Minnematerialet etter 22. juli 2011 ved Tor Einar Fagerland, førsteamanuensis i historie og instituttleder for Institutt for historiske studier, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

15.45-16.15  Felles diskusjon: Hvordan går man frem for å rekruttere forskere til å forske på dokumentarven? Hvordan kan forvaltere av dokumentarven inngå samarbeid med etablerte forskningsmiljøer, og hvordan kan man sikre finansiering? Hva trenger miljøene fra institusjonen «Norges dokumentarv»?

Kontaktperson

Ingvild Jacobsen