Hopp til innhold

Fellesmøte for Faglig utvalg for dans, -scenekunst og -teater

Fagutvalgene har felles møte, uten søknadsbehandling, hvor de diskuterer saker som berører alle tre utvalgene. De skal også møte feltet direkte.

29. august 2019

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

For informasjon om hvem som sitter i utvalgene, se:

Faglig utvalg for dans

Faglig utvalg for teater

Faglig utvalg for scenekunst