Hopp til innhold

Frokostmøte: Hvilken ledelse trenger kultursektoren?

Kulturrådet og Nationaltheatret inviterer til frokostmøte 25. september på Nationaltheatret.

25. september 2019 kl. 07:30

Legg arrangementet i min kalender

Nationaltheatret, Johanne Dybwads plass 1, 0161 Oslo

Kulturrådet og Nationaltheatret

Strømmes

Hvilke strategier kan kulturledere ta i bruk for å sørge for et kulturliv som er inkluderende, innovativt og oppleves relevant for flere? Arbeid for økt kulturelt mangfold, enten det er på scenen, for å nå et bredere publikum eller i rekrutteringen, er ofte prosjektbasert og tidsbegrenset. Vi må finne måter å spare på kunnskapen som skapes i alle disse prosjektene og produksjonene, og bygge videre på den. 

Trenger kulturlivets ledere mer kompetanse? Og hvordan får vi det?

Dette frokostmøtet retter seg mot kulturledere i offentlig og privat sektor, og alle andre som er opptatt av fremtiden for norsk kulturliv.

Møtet arrangeres i forbindelse med forestillingen «Krenket» på Nationaltheatret. 

Frokost fra kl. 7.30
Programmet starter kl. 8.00

Gratis og åpent for alle! Husk påmelding.

Møtet blir strømmet. 

Meld deg på her

Samtale mellom regissør Marit Moum Aune og Silje Eikemo Sande, leder for Kulturrådets prosjekt "Inkluderende kulturliv i Norden". Moum Aune er aktuell med teaterstykket "Krenket" på Nationaltheatret, skrevet av den amerikanske dramatikeren Ayad Akhtar. Det handler om identitet, fordommer og en parmiddag der det går fryktelig galt. I dette intervjuet forteller hun om stykket, og hvorfor hun mener kulturlivet må diskutere vanskelige og komplekse tema akkurat nå. 

Etterfulgt av panelsamtale om mangfold, kunnskap og ledelse.

I panelet:

Kristin Danielsen er direktør i Kulturrådet. Før det var hun biblioteksjef ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Hun er tidligere danser, koreograf og pedagog, og har en Master of Arts Management fra City University i London. Danielsen har bred erfaring fra norsk kulturliv, både som utøver, næringsaktør og leder av ulike virksomheter.

Loveleen Rihel Brenna er forfatter av boka «Mangfoldsledelse» og grunnlegger og daglig leder av Seema,  Norges første selskap som gir opplæring i mangfoldskompetanse og sertifiserer ledere i mangfoldsledelse. Hun har vært leder for flere utvalg for mangfold og likestilling, og bidratt til Stortingsmeldinger og nasjonale strategiplaner.

Michelle Tisdel er sosialantropolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun er også leder av et nordisk nettverk av museer. Museene utforsker og deler metoder for hvordan de kan nå et bredere publikum, og er del av Kulturrådets prosjekt «Inkluderende Kulturliv i Norden».

Mariken Lauvstad er dramaturg og skribent. Hun har bachelor i performance teater fra School of Stage Arts (DK) og en master i Internasjonal Dramaturgi fra universitetet i Cape Town, Sør Afrika. Da Kulturrådet og Nationaltheatret hadde frokostmøte om avkolonialisering av kulturlivet i januar, skrev Lauvstad en skarp kritikk. "Hva om selve makthierarkiet utgjør en av de største hindringene for det store og nødvendige endringsarbeidet?" spurte hun.  

Nadine Constant Ouedraogo jobber på Dansens Hus, hvor hun er engasjert i flere mangfoldsprosjekter. I tillegg er hun styremedlem i TrAP og har tidligere jobbet i film- og musikkbransjen. Ouedraogo er utdannet økonom og har en bachelorgrad i Creative Industries Managmement fra BI. Dansens Hus er opptatt av mangfold på scenen, bak scenen og blant publikum. I sin strategi skriver de at de skal ha et flerstemmig kunstnerisk program med vekt på representasjon og variasjon, og et publikum som gjenspeiler befolkningen i Norge.