Hopp til innhold

Informasjons- og dialogmøte om ordningen for tidsskrift og kritikk

Mandag 22 juni kl. 10:00 – 11:00 arrangerer Kulturrådet et åpent digitalt informasjons- og dialogmøte om tilskuddsordningen tidsskrift og kritikk.

22. juni 2020 kl. 10:00 - 11:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte på Zoom

Strømmes

Tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk har blant annet til hensikt å styrke og kvalitetssikre den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer.

Det er av betydning at ordningen når bredt ut, både geografisk og til bidragsytere med ulik bakgrunn. Dette møtet henvender seg til alle som er interessert og engasjert i feltet, og kanskje særlig de som kunne tenke seg å søke, men ikke kjenner ordningen. Vi ønsker også enkeltkritikere og -skribenter velkommen, både etablerte eller uetablerte innen fagområdet, og særlig de med base andre deler av landet enn Oslo og Viken.

Leder for faglig utvalg for tidsskrift og kritikk vil ønske velkommen og fortelle om ordningen og om utfordringer og muligheter vi forholder oss til. Administrasjonen er arrangør for møtet, og vil supplere med opplysninger etter behov. Vi har også fått med oss en pionér for kritikk i de tre nordligste fylkene, bosatt i Tromsø, Hilde Sørstrøm - https://www.hakapik.no/.

Delta på møtet her

Se også Facebook-arrangement her