Hopp til innhold

Informasjonsmøte for paraplyorganisasjoner

EØS-utlysningene kommer nå, heng på! Norske organisasjoner kan samarbeide med Bulgaria, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

30. august 2019

Legg arrangementet i min kalender

Nye Graah, Kulturrådet

Kulturrådet

Meld deg på her

Utlysningene for kunst- og kulturprogrammene rulles nå ut land for land. Totalt er det ca 40 millioner euro som skal fordeles til prosjekter i åtte ulike land innen kunst og kultur.

Norske aktører kan samarbeide med aktører i følgende land: Bulgaria, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

Fredag 30. august kl 11.30 arrangeres det informasjonsmøte for paraply- og videreformidlingsorganisasjoner.

Her vil det bli gitt informasjon om de kommende utlysningene og reisestøtte. Vi ønsker også en diskusjon om hvordan vi best kan samarbeide om formidling av partnersøk.

Ettersom at det er om lag 5-7 år til neste runde med utlysninger ønsker vi å nå ut til et bredest mulig publikum. Ser ser vi for oss at paraply- og medlemsorganisasjoner kan, og bør, spille en aktiv nøkkelrolle. Det er dere som sitter nærmest på feltet, og vi håper å kunne nyttiggjøre oss av deres kompetanse og kontaktnett.

På møtet vil dere få kort og enkel informasjon som dere kan formidle videre til deres medlemmer og brukere.