Hopp til innhold

Søknadsfrist for Fond for lyd og bilde

Søknadsfrist for støtteordninger under Fond for lyd og bilde er 2. september 2020 kl. 13:00.

2. september 2020 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Se støtteordninger for Fond for lyd og bilde

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen du skal søke dersom du har faglige spørsmål om søknaden. Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Nye søknadsskjemaer

Kulturrådet har gått over til søknadsskjemaer i Altinn. Det betyr at du må ha elektronisk ID og ta deg ekstra god tid med søknaden denne gangen.

Her kan du lese mer om pålogging og tilganger i Altinn

Om Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Arrangører og søkere med offentlig driftsstøtte/grunnfinansiering kan ikke søke ordningene.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto, digital kunst og videokunst billedkunst samt tverrkunstnerisk produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt.

Det må dokumenteres at fullførte prosjekter vil være tilgjengelige gjennom en eller flere profesjonelle distribusjonskanaler. Det gis støtte til markedsføring og synliggjøring av kunstproduksjoner.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde