Hopp til innhold

Dialogseminar om komposisjon, produksjon og formidling av nye musikkverk

Kulturrådet og Faglig utvalg for musikk inviterer musikere, komponister, arrangører, bransje og andre interesserte til dialogseminar om ulike praksiser for utvikling av nye komposisjoner, potensiale for merbruk av ferdige produksjoner og finansieringsmuligheter over Kulturrådets ordninger.

19. september 2018 kl. 12:30 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo.

Kulturrådet

Strømmes

Se opptak av seminaret her

To sentrale ordninger skal stimulere til nye verk i alle sjanger og at musikken når ut til et stort publikum. Årlig fordeles 18 mill. kroner til formålet over tilskuddsordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte og 65 mill. kroner over tilskuddsordning for musiker- og musikkensembler.

Vi spør:

  • Hva er tendensene i måter å komponere musikk på i musikkfeltet i dag? Er Kulturrådets tilskuddsordninger tilpasset mangfoldet av praksiser? Hvilke former for kunstnerisk arbeid bør falle innenfor støtteordningene?  

  • Finnes det potensiale for flere framføringer av nye musikkverk? Hvordan vil kravet om økt formidling og merbruk av verk virke på viljen til å bestille ny musikk? Hva skal til, og hvem har ansvaret for, flere framføringer?

  • Hvilke utfordringer har arrangørene og produsentene med å gi musikkprosjektene en scene?

Program

12:30 Velkommen v/leder for Faglig utvalg for musikk og rådsmedlem, Martin Eia-Revheim
12:35 Fagadministrasjonen i Kulturrådet informerer om de aktuelle ordningene
12:50

Fire innlegg om komposisjonspraksiser og formidling av nye verk og produksjoner:

1. Om samarbeid mellom komponister og utøvere i komposisjonsprosessen v/perkusjonist og stipendiat ved Norges musikkhøgskole Jennifer Torrence

2. Skapende musikere – hvordan komponeres musikk av utøvere i dag? v/ utøver og komponist Jon Balke

3. Om realisering av bestillingsverk i urframføringer og gjenoppføringer i dag og i framtiden? v/ komponist Bente Leiknes Thorsen

4. Hvordan kan arrangører, festivaler og kuratorer som bestiller musikk skape interesse og et større publikum? Samtale mellom komponist, prosjektleder i Oslo-Filharmonien og tidl. leder for Ultimafestivalen Lars Petter Hagen og festivalgründer og daglig leder i SALT Erlend Mogård-Larsen

14:00 Pause
14:15 Panelsamtale og debatt med innledere, utvalgsmedlemmer, fagadministrasjon og sal. Ordstyrer Martin Eia-Revheim
15:30 Oppsummering
15:45 Slutt
Programmet kan bli oppdatert

Påmelding

Arrangementet er fullt, kontakt anita.eik@kulturradet.no for venteliste.

Om tilskuddsordningene

Tilskuddsordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte

Ordning henvender seg til skapere av musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å produsere konserter og fremføre nye musikkverk. I 2015 ble ordningen for bestillingsverk lagt om, slik at man kan søke både om tradisjonelle komposisjoner og andre måter å skape musikk på innenfor alle sjangre. Kulturrådet ønsker med dette å bidra til nye muligheter for å komponere og produsere musikk på høyt nivå, og at nye, ambisiøse verk og produksjoner kan formidles til et stort publikum på flere arenaer.

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler

Ordningen skal gi tilskudd til turné og konsertvirksomhet med musikere, grupper, ensembler og band. Det kan også søkes støtte til konsertformidling og turneer med verk og produksjoner som har fått bestillingsverk eller produksjonsstøtte. I 2017 ble støtteordningen for musikere og støtteordningen for musikkensembler slått sammen til en stor ordning for utøvere, ensembler, grupper og artister. Dette skal gi en mer fleksibel og tilpasset tilskuddsordning som bl.a. skal stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon samt profesjonelle betingelser for produksjon, utviklingsarbeid og formidling. Tilskudd kan gis for inntil tre år slik at faste grupper kan ha forutsigbarhet for å planlegge sin konsertproduksjon og utviklingsarbeid.