Hopp til innhold
Konferanse

Spydspiss og stedsutvikler. Festivalenes plass i det norske kulturlivet

Kulturrådet inviterer til konferanse om festivalsektoren i Bodø 12. juni.

Fra Nordland Musikkfestuke i Bodø.

Fra Nordland Musikkfestuke i Bodø.

12. juni 2023 kl. 12:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Stormen Kulturhus, Bodø

Kulturrådet

Strømmes

Meld deg på konferansen her

Festivalene i Norge formidler et stort mangfold av kunst- og kulturuttrykk og når ut til et bredt publikum. De skal formidle tradisjonsuttrykk, være kunstnerisk nyskapende og utgjøre en arena der kunstnerne kan utvikle og utfolde seg. Samtidig er festivalene gjerne viktige hjørnesteiner som skaper identitet og samhold i lokalsamfunnene der de holder til. Klarer festivalene å balansere disse hensynene? Er festivalbegrepet i ferd med å bli utvannet? Og er vi vitne til en «festivalisering» av kulturlivet, der en stadig større andel av kulturarrangementene i Norge inngår i festivaler?

Da knutepunktordningen ble avviklet i 2016 ble finansieringen av de største festivalene flyttet til Kulturrådet. Denne våren har vi lagt frem Festivalpolitikk i endring, en evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler fra 2016 og frem til i dag. Evalueringen ser på forvaltningen så langt og kommer med anbefalinger om veien videre.

Nå inviterer vi arrangører, kunstnere, publikum, myndigheter til en halvdagskonferanse om festivalenes plass i det norske kulturlivet. Velkommen til Stormen kulturhus i Bodø 12. juni. Konferansen blir strømmet.

Les mer om rapporten her

  Program for konferansen
12:00 Åpning
12:05 Velkommen ved rådsleder Sigmund Løvåsen
12:10 Åpningstale ved kultur -og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
12:25

Festivalene – kunstarena og møteplass

Hva innebærer det å være festivalprofil og festivalkomponist? Hva har det å si for utviklingen av kunstnerskap og karriere? Hva er utfordringene og mulighetene? Hvordan jobber festivalkuratoren med å balansere kunstnerisk profil, tilgjengelighet og kunstformidling til et lokalt publikum? Hvilken betydning har festivalene for kunstkritikken og for publikum?

 

Innledninger/panel:

 • Hedvig Mollestad, musiker, festivalkomponist, Artist in Residence på Moldejazz

 • Trygve Luktvasslimo, kunstner, festivalprofil Festspillene i Nord-Norge

 • Kjersti Solbakken, kurator, Lofoten International Art festival, LIAF 2024

 • Eline Bjerkan, kritiker i Scenekunst og ArtScene Trondheim

Samtalen ledes av Jorunn Veiteberg, medlem av Kulturrådet

  PAUSE
14:00

Festivalpolitikk i endring

Da knutepunktordningen ble avviklet i 2016 ble finansieringen av de største festivalene flyttet til Kulturrådet. Denne våren kom Festivalpolitikk i endring, en evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler fra 2016 og frem til i dag. Evalueringen ser på forvaltningen så langt og kommer med anbefalinger om veien videre.

 • En samtale mellom Kjetil Klette Bøhler, forsker og medforfatter i evalueringen og Jan Ole Otnæs, tidligere leder av musikkutvalg for arrangør og festivalstøtte og tidligere medlem av Kulturrådet.

Siri Narverud Moen leder samtalen.

14:20

Festivaler i norsk kulturpolitikk
Har avviklingen av knutepunktordningen og overføringen til Kulturrådet vært vellykket og i tråd med de kulturpolitiske målene? Har ambisjonen om en utjevning av tilskuddene mellom de gamle knutepunktfestivalene og sammenliknbare festivaler blitt innfridd? Hvor går veien videre?

 

Panel:

 • Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister

 • Ivar Chelsom Vogt, medlem av Kulturrådet og leder for Kulturhuset USF i Bergen

 • Trude Storheim, daglig leder i Vossa Jazz og styreleder for Norske Kulturarrangører

 • Ragnheiður Skúladóttir, direktør Festspillene i Nord-Norge, tidligere knutepunktfestival

Siri Narverud Moen leder debatten.

  PAUSE
15:10

Festivaler for en ny tid
Kunst- og kulturlivet står overfor flere utfordringer i årene som kommer. Høy prisvekst og endrede publikumvaner har forandret de økonomiske rammebetingelsene for kulturarenaene. Ytringsfrihetskommisjonens rapport pekte på flere grupper i samfunnet som faller utenfor og ikke deltar i den offentlige samtalen og fellesskapet. Klima- og miljøkrisen krever nytenkning om organisering av kulturaktivitet, og gir også mulighet for å utvikle nye løsninger.

 

Hvordan ser festivalene på morgendagen? Hva ønsker festivalene å være i samfunnet? Hvordan vil de balansere kunstneriske, kulturpolitiske, lokale, kommersielle, ideelle hensyn?

 

Panel:

 • André Wallann Larsen, direktør Bodø2024

 • Gro Bergrabb, direktør Nordland Musikkfestuke

 • Sajje Solbakk, festivalsjef Riddu Riđđu

 • Ingvild Solstad-Nøis, festivalsjef Ordkalotten

15:50 Avslutning

Meld deg på konferansen her

Du kan også få oppdateringer om arrangementet på Facebook