Hopp til innhold

Kultur over grenser

Hvordan få bedre kjennskap til samarbeidsprosjekter i Europa og Norden, og hvordan lykkes med støtteordninger og søknader? Kulturrådet inviterer til konferanse om kunst og kultur i europeiske støtte- og samarbeidsordninger.

23. - 24. januar 2019

Legg arrangementet i min kalender

Bærum kulturhus

Kulturrådet, Forskningsrådet, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Nordisk informasjonskontor Norge (Nik), Norsk kulturforum – NOKU, og Akershus fylkeskommune.

Konferansen Kultur over grenser er en møteplass for alle som vil lære mer om internasjonalt kultursamarbeid og som ønsker å utvikle et prosjekt og/eller møte potensielle samarbeidspartnere.

Konferansen vil ta for seg hvordan man går frem for å søke midler fra ulike støtteordninger, samt peke på viktige trender og initiativ i Europa i dag. I tillegg vil konferansen ta opp hvordan man lykkes med prosjektskriving, og hvordan man samarbeider om prosjekter og søknader.

På konferansen får sentrale aktører på kulturfeltet i Norge ny kunnskap, større nettverk og mer forståelse for og lyst til å søke kontakt og samarbeid med europeiske aktører, og hvordan man går frem for å søke midler til dette. Det blir rom for å dele erfaringer gjennom samtaler og diskusjoner, få praktiske tips og råd om hvordan din organisasjon kan bli bedre på å søke midler.

Journalist og forfatter Simen Ekern er på plass som en av hovedtalerne, og flere interessante aktører vil følge.

Hele konferansen holdes i Bærum kulturhus.

Mer informasjon om konferansen finner du her

Programmet

Meld deg på konferansen

Siste frist for påmelding til konferansen er 11. januar.