Hopp til innhold
Kreativt Europa - Temamøte

Kulturarv i møte med Europa

Hva er kulturarv? Er kulturarv bare nasjonal? Hvorfor er det viktig å jobbe europeisk – også på kulturarvfeltet?

Foto: Per Dehlin, Kulturrådet

Foto: Per Dehlin, Kulturrådet

28. januar 2022 kl. 09:30 - 11:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet

Strømmes

I dette temamøtet fra Kreativt Europa vil dere få høre om hva som skjer på feltet nå. Hvordan tenkes det om kulturarv og hvilke strategier jobbes det med? Kulturrådet orienterer om hvordan dere kan søke kulturarvsprosjekter fra Kreativt Europa. Gjennom prosjekteksempel fra Museum Nord og flere av innleggene får dere innsikt i forholdet mellom det nasjonale og europeiske i kulturarvsamarbeidet. 

Bli med på lenken her kl 09.30 den 28. januar 2022