Hopp til innhold

Kulturrådets årskonferanse 2017

Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra? Kulturrådet og Sametinget setter viktige spørsmål på dagsorden i årskonferansen 2017. Spørsmålene berører både norske og samiske kunst- og kulturaktører.

Konferansetittelen og kamuflasjemønsteret er lånt fra verket «Samisk vrede» av den svensk-samiske kunstneren Carola Grahn.

Konferansetittelen og kamuflasjemønsteret er lånt fra verket «Samisk vrede» av den svensk-samiske kunstneren Carola Grahn.

9. november 2017 kl. 10:00 - 18:00

Legg arrangementet i min kalender

Det Norske Teatret, Oslo

Kulturrådet

2017 er et merkeår i samisk sammenheng. Det er 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim, 40 år siden Alta-aksjonen og 20 år siden Kong Harald beklaget fornorskingspolitikken ført overfor samene. I vår vedtok Stortinget opprettelse av en kommisjon for å granske samenes historie.

Internasjonalt er samisk kunst etterspurt. Men har norske kulturaktører god nok kunnskap om samisk kunst, historie og virkelighet – og er de seg bevisst at dette er del av vår felles kultur?

Unge samiske kunstnere bruker kunsten til å uttrykke frustrasjon og synliggjøre egen virkelighet. Vi har lånt tittelen til et verk av den samiske kunstneren Carola Grahn og satt samisk vrede på dagsorden. Overskriften peker på hvordan det aksjonistiske preger den samiske kunsten. Hva innebærer koblingen mellom kunst og politikk? Gjelder vreden også felles verdier som globalt er under press - verdier urfolk har særegne strategier for å holde i hevd?

Vrede kan komme til uttrykk både høylytt og mer stillferdig. Vrede kan gi anledning til konfrontasjon, diskusjon, renselse og fornyelse. Med framtiden for øyet setter vi samisk kunst og kultur på agendaen.

Få innblikk i det som rører seg i det samiske kunstfeltet!

Mer informasjon om påmelding og program på årskonferansens nettside.

Kontaktperson

Birgitte Solbu