Hopp til innhold

Kulturarvkonferansen

Kulturvernforbundet, Riksantikvaren og Kulturrådet ønsker velkommen til Kulturarvkonferansen 2020: Lære bruke bære.

Lære, bruke, bære er nøkkelordene for Kulturarvkonferansen, der Kulturrådet er medarrangør. Illustrasjon: Sunniva Sunde Krogseth.

Lære, bruke, bære er nøkkelordene for Kulturarvkonferansen, der Kulturrådet er medarrangør. Illustrasjon: Sunniva Sunde Krogseth.

13. - 14. mars 2020

Legg arrangementet i min kalender

Oslo

Kulturvernforbundet, Riksantikvaren og Kulturrådet

Kjøp billett

Dette blir årets store møteplass for frivillige, tillitsvalgte og ansatte fra hele kulturminnefeltet. 

Konferansen går over to dager på to forskjellige steder:


Fredag 13. mars på Frogner kino, Frognerveien 30, Oslo
Lørdag 14. mars på Månefisken, Sagveien 23A, Oslo

Billetter koster 300,- for én dag og 500,- for begge dager. Lunsj er inkludert. Husk å melde deg på innen fristen 6. mars. 

Årets tema er kulturarv og bærekraft

Kulturarvkonferansen er en årlig konferanse som gir faglig påfyll, erfaringsutveksling og mulighet til å bygge nettverk mellom deltakerne. Gjennom årets program vil vi vise hvordan kulturarv er viktig i en bærekraftig samfunnsutvikling og bidra med kunnskap og innsikt i forhold til FNs bærekraftsmål. Vi vil se på frivillighetens rolle i forhold til økonomisk og sosial utvikling og hvordan kulturarv kan være en viktig brobygger i samfunnet. Vi vil vise hvordan samarbeid mellom ulike aktører kan bidra til økt verdiskaping og sikre bedre forvaltning og formidling. Vi vil se på hvilken kompetanse vi bør ta med oss videre og om det er slik at all kulturarv bør tas vare på. 

UNESCO definerer kulturminner som «vår arv fra fortiden, det vi lever med i dag, og det vi bringer videre til framtidige generasjoner». Hva med de mer brysomme sporene etter samtidskulturen i form av havsøppel, plastberg, revne bygninger, ødelagte biotoper og miljøgifter? Dette er vel også en kulturarv? Hvordan skal feltet respondere i en situasjon der vår samtid og nære fortid hjemsøker oss? Noen av svarene kan være å finne under begrepene, Lære, Bruke, Bære, programmets tre ulike deler.

De siste årene har Riksantikvarens Frivillighetskonferanse og Kulturvernforbundets Kulturvernkonferanse blitt arrangert hver for seg i mars måned. Fra 2020 er disse slått sammen, og Kulturrådet er blitt invitert med som medarrangør. 

Vi gleder oss til å se deg i historiske omgivelser på nyrestaurerte Frogner Kino fredag 13. mars og på Månefisken ved Akerselva (Gamle Hjula Væveri) lørdag 14. mars! 

Se arrangementet på Facebook.

Program

Fredag 13. mars på Frogner kino

09.00 Dørene åpner. Kaffe/te og mingling

09.15 Buster Keaton stumfilm med pianist

10.00 Velkommen til Kulturarvkonferansen 2020
v/ Toril Skjetne, generalsekretær, Kulturvernforbundet

10.05 Åpning av Kulturarvkonferansen v/ Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

10.20 Riksantikvaren, Kulturrådet og Kulturvernforbundet innleder
v/ Hanna Geiran, Riksantikvar, Kristin Danielsen, direktør, Kulturrådet og Per Harald Grue, styreleder, Kulturvernforbundet


DEL I: LÆRE 

Historien kan lære oss mye. Fysiske og immaterielle kulturuttrykk viser oss utviklingen i samfunnet, hvordan folk har levd sammen og påvirket hverandre, og hvordan naturressurser er forvaltet. I fremtiden må vi gjøre mer for å innfri FNs bærekraftsmål om produksjon og forbruk. Vi må sørge for at viktig kunnskap blir videreført og at ressursene forvaltes riktig. Lære handler om kunnskapsoverføring, mellom generasjoner, kulturer og samfunnsaktører. I denne delen setter vi fokus på kunnskapen som finnes i de frivillige kulturvernorganisasjonene, institusjoner og forvaltning, og hvordan disse kan samarbeide om å ta vare på, formidle og videreføre denne unike kunnskapen.

10.35 Frivillig kulturvernarbeid. Hvem er de frivillige? Hvordan jobber og samhandler de? Hvordan videreformidler man kunnskap og tradisjon?
v/ Kjersti Gangstø, daglig leder, Studieforbundet kultur og tradisjon

10.55 Ny rapport: «Frivillige i offentlig finansierte kulturinstitusjoner: De frivilliges perspektiv». Hvorfor er forskning på kulturfrivillighet så aktuelt og relevant?
v/ Signe Bock Seegard, forsker, Institutt for samfunnsforskning

11.15 Kommentarer til den nye rapporten og eksempler på samarbeid mellom museum og frivilligheten
v/ Hege Hauge Tofte, direktør, Østfoldmuseene og Svend Strand, styreleder, Lillehammer Museums Venner

11.45 Hva finnes i arkivene og hvordan kom det dit? Eksempel på styrt samhandling og presentasjon av digitalarkivet
v/ Tom Oddby, avdelingsdirektør, Riksarkivet

12.00 Tre stammers møte i Reisadalen. Formidling av fysisk og immateriell kulturarv. 
v/ Lise Brekmoe, produsent og musikere fra "Landsbyspelet" i Reisadalen: Daniel Wiksund og Øystein Fredriksen.

12.30 LUNSJ fra Anne på landet.
Food Truck ved kjeglebanen på Langaardsløkken. Opplev en av landets siste kjeglebaner – en slags forløper til bowling.


Del II – BRUKE

Et sentralt prinsipp i 2030-agendaen er at ingen skal utelates. I kulturarvsfeltet må dette innebære at alle får anledning til å definere fortidens og samtidens kulturuttrykk. Og – ikke minst – framtidens. Dette er i tråd med Faro-konvensjonen som slår fast menneskets rett til kulturarv. Det handler om identitet, tilhørighet, historie og kulturell egenart som er viktig ikke bare for land, regioner, byer og lokalsamfunn, men også for enkeltindividet. Denne delen handler om det å ta i bruk kulturarven, og om å synliggjøre mangfoldet av kulturer i Norge. Først og fremst fordi disse representerer kunnskap, tradisjoner, verdier og ferdigheter som beriker samfunnet vårt, men også fordi kulturarv er en viktig brobygger mellom oss.

13.30 Os skole i Halden – bevaring av et kulturminne
v/Jens Bakke, styreleder, Fortidsminneforeningen avdeling Østfold

13.50 Lokal identitet og engasjement på Finnskogen.
v/ Birger Nesholen, faglig rådgiver, Norsk Skogfinsk Museum

14.15 Restaureringen av Frogner kino
v/ Tove Kampestuen, produsent og daglig leder, Frogner Kino

14.30-15:00: Kaffepause

15.00 Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv
v/ Audun Fladmoe, forsker, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

15.20 Inkludering og frivillighet i Oslo kommune
v/ Åshild Andrea Brekke, spesialkonsulent frivillighet, Kulturetaten, Oslo Kommune

15.40 Slik gjør vi det på Oslo Museum
v/ Gazi Ôzcan, Oslo Museum, avd. Interkulturelt museum

16.00 Takk for i dag og velkommen til å bli med videre


18.00 Fingermat og drikke, Rådhusgata 7.
Vi inviterer til mingling i festsalen i den historiske Garmannsgården, Oslos første politistasjon og senere bystyresal. Caroline Hannisdal, daglig leder i Murbyen Oslo, forteller om bygningen og om murbysatsingen. Egen påmelding.

 

Lørdag 14. mars på Månefisken

09.00: Dørene åpner. Kaffe/te og mingling


Del III: BÆRE

Et samfunn i rask endring kan skape ulike forståelser av hva kulturarv er. I tillegg står vi midt oppe i en klima- og miljøkrise som på den ene siden går ut over de fysiske kulturminnene og på den andre siden aktualiserer spørsmålet om hvordan kulturarvsfeltet kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. Behovet for kunnskap om bærekraftige tradisjoner og levemåter er større enn noen gang før. Samtidig er det behov for nytenkning for å finne miljøvennlige løsninger. I denne delen ser vi på hvilke utfordringer kulturvernfeltet møter på og hvordan vi kan utøve vår samfunnsrolle for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

09.00 Dørene åpner. Kaffe/te og mingling

10.00 Kulturarv som klimaressurs
v/ Hanna Geiran, Riksantikvar

10.20 Nytt innhold i industribygg langs Akerselva
v/ Janne Wilberg, byantikvar i Oslo

10.40 Skolo på Seløya, Helgelandskysten – et hus for folket. Forvaltning og formidling av en historisk bygning
v/ Ingrid Erøy Fagervik og Remi David Fagervik, eiere

10.55 Utvikling av natur- og kultursti på Grindvoll i Lunner kommune
v/ Sigrid Heier, prosjektleder

11.10 Holdbart! Norges Husflidslags kampanje for gjenbruk av klær
v/ Sølvi Westvang, prosjektleder, Norges Husflidslag

11.30: Lunsj på Månefisken

12.30 Veterankjøretøy i det grønne skiftet. Hvor stor miljøtrussel er de egentlig?
v/ Stein Christian Husby, generalsekretær, Landsforeningen av Motorhistoriske Kjøretøykubber (LMK)

12.50 Hvordan kystlaget bruker kulturarv til å bygge et godt og inkluderende lokalsamfunn
v/ Hillde Johanne Hansen, Øksnes kystlag

13.10 Utstillingen «Arv». Hvor går skillet mellom søppel og kulturminne og mellom naturarv og kulturarv?
v/ Cathrine Paus, prosjektleder og seksjonsleder forskning, utdanning og formidling, Universitetet i Tromsø, og Þóra Pétursdóttir, samtidsarkeolog, HEI: Heritage Experience Initiative, Universitetet i Oslo

13.30 Kystkultur og kystmiljø – Hva gjør kystlagene?
v/ Asgeir K. Svendsen, styreleder, og Tuva Løkse, rådgiver, Forbundet KYSTEN

13.55 Kaffepause

14.20 På skattejakt i Oslos største museum. Formidling av kulturminner og lokalhistorie i Oslomarka. 
v/ Håvard Pedersen, tidl. Skogoppsynsmann i Bymiljøetaten, Oslo kommune

14.50 Folkemusikktradisjon – verdifull kunnskap for fremtiden
v/ Hilde Sørnæs, Seniorrådgiver i Kulturrådet

15.00 Kim Rystad
Vokalist og kveder fra Setesdal. Kjent fra Stjernekamp på NRK.

15.20 Takk for nå og vel hjem


15.30 Arbeiderboligen Brenna. Bli med på en omvisning i området rundt Månefisken og bli bedre kjent med Oslos industri- og arbeiderhistorie. Egen påmelding.