Hopp til innhold

Lansering: Kunst i tall 2017

Kunst i tall er Kulturrådets årlige måling av inntektene på de ulike kunstområdene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Kunst i tall 2017 lanseres på et seminar på Lillehammer Kunstmuseum onsdag 5. desember.

5. desember 2018 kl. 11:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Lillehammer Kunstmuseum, Stortorget 2, 2602 Lillehammer

Kulturrådet

Strømmes

5. desember presenteres Kunst i tall 2017, og vi inviterer til seminar og lansering med fokus på det visuelle kunstområdet på Lillehammer Kunstmuseum.

Dersom det er problemer med strømmingen av arrangementet kan du også se det på Youtube

Meld deg på her

Målet med Kunst i tall er økt kunnskap om inntekter på de ulike kunstområdene og hvordan disse utvikler seg. Utvikling av statistikken har foregått i samarbeid med aktører på de ulike kunstområdene. Statistikken er utviklet med tanke på å fremskaffe sammenlignbare tall over tid. Arbeidet med å kartlegge økonomiske forhold i de ulike kunstfeltene, utgjør slik begynnelsen på en vedvarende og etterprøvbar produksjon av kunststatistikk. På musikkområdet, er det gjort målinger i en seksårsperiode (2012-2017), på litteratur i fem år (2013-2017), på visuell kunst fire år (2014-2017) og det er nå andre gang det foreligger en måling av scenekunstområdet.

Program

11.00 Kunstnerisk innslag ved Ida Rønshaugen

11.10 Velkommen ved Kulturrådet

11.15 Presentasjon av Kunst i tall 2017 ved Hanne Holden Halmrast, Rambøll Management Consulting: Musikk i tall, Litteratur i tall, Visuell kunst i tall og Scenekunst i tall

12: 00 Spørsmål fra salen

12:10 Innlegg ved Bjarne Våga om Equinors kunstsamling, innkjøp av norsk samtidskunst og utviklingen i kunstmarkedet

12:20 Lillehammer Kunstmuseum v/ direktør Nils Ohlsen

Lunsj m påfølgende omvisning i utstillingen A SQUARE ON A SPHERE | Marte Johnslien

13:30 Innlegg ved Hilde Tørdal (NBK) Hva synliggjør Kunst i tall målingene av kjønnsmessige ulikheter på det visuelle kunstfeltet?

13:40 Innlegg ved Esperanza Rosales (VI, VII Gallery) Developments in the art market, from the perspective of private galleries

13:50 Innlegg ved Flemming Olsen (Copenhagen Business School) Hvordan er de økonomiske vilkår for billedkunsten og billedkunstnere i Danmark? En redegjørelse for hovedfunnene i forskningsprosjektet Billedkunstens økonomiske rum, som er gjennomført under ledelse av professor Trine Bille og finansiert av Ny Carlsbergfondet, Bikuben Fonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteutvalg for Billedkunst.

14:10 Innlegg ved Atle Hauge (Kunnskapsverket) Kunnskapsverkets femårige prosjektperiode, fremtidige kunnskapsbehov for sektoren og Kunst i tall målingene som statistikkgrunnlag for de ulike kunstområdene.

14:30 Seminar slutt