Hopp til innhold
Inkluderende kulturliv i Norden

Fra sympati til kvalitet - debatt under Arendalsuka

- Økt inkludering av kunstnere med flyktning- eller innvandringsbakgrunn bidrar positivt til utvikling av kvalitet i kunst- og kulturuttrykk i et land, mener Abid Hussein fra Arts Council England. Han holder hovedinnlegget når Norsk kulturråd inviterer til debatt under Arendalsuka 2018.

13. august 2018 kl. 09:30 - 14:30

Legg arrangementet i min kalender

Gamle Rådhus, Arendal

Kulturrådet

Strømmes

Følg strømmingen av arrangementet her: 

Kulturrådet arbeider, gjennom det fellesnordiske prosjektet Inkluderende Kulturliv i Norden, for å sette søkelys på potensialet og utfordringene ved å ønske å skape et mer mangfoldig kunst- og kulturfelt. På Arendalsuka inviterer vi spennnende nasjonale og internasjonale størrelser for å samtale om temaet.

I fjor utfordret den syriske kunstneren Liwaa Yazi direktørene i de nordiske kulturrådene på hvordan vi snakker om kunstnere med utenlandsk bakgrunn. I år fortsetter vi dialogen om kvalitet og det flerkulturelle både med henne og spennende internasjonale størrelser på området. Blant annet kommer Abid Hussein, direktør for satsingen 'Diversity' ved Arts Council England for å fortelle om deres erfaringer.

I tillegg retter vi søkelyset på hvordan kulturtiltak kan skape større mangfold i kunst- og kulturfeltet kan skape mer bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn og samtidig utvikle kunstneriske talenter.  

Bidragsytere:

  • Hovedtaler: Abid Hussein, direktør for Diversity- Arts Council England 
  • Kristin Danielsen, direktør for Norsk kulturråd
  • Staffan Forssell, direktør for Kulturrådet i Sverige.
  • Basma el Husseiny –  leder av organisasjonen Action for Hope.
  • Sylvia Carlsdotter - fra  den kulturpedagogiske enheten i Sirishamn  kommune.
  • Ninos Josef, ballettdanser.
  • Ola Kellgren, direktør i Nordisk kulturkontakt  
  • Benny Marcell, direktør Nordisk Kulturfond.
  • Helena Nassif, leder av den arabiske kulturorganisasjonen Mawred.

Husk å holde av datoen og meld deg på allerede nå!

Meld deg på arrangementet

Arrangementets Facebook-side

Program

09.00 Registrering  
09.30 Velkommen og innledning om dagens tema  
09.45 Quality and Diversity (via Skype) (ENG) Kristin Danielsen, Norsk kulturråd og kunstner Liwaa Yazi
10.00 Mangfold og kvalitet i kunst (ENG) Helena Nassif, Mawred kulturorganisasjon
10.15 My unintended political body; Barriers for participation (ENG) Ninos Josef, ballettdanser
10.30 The Creative Case for Siversity and the Racialisation of risk (ENG) Abid Hussein, director of Diversity at Arts Council England
10.45 Panelsamtale med Abid Hussein, Helena Nassif og Ninos Josef Camara Joof, moderator
11.15 Lunsj  
11.45 Hvordan arbeider vi med lokal inkludering i kulturskolen Sylvia Carlsdotter, kulturpedagogisk enhet i Simrishamn kommune
12.10 Ikke kjent (ENG) Basma el Husseiny, organisasjonen Action for hope
12.30 Samtale mellom Carsdotter og el Husseiny (ENG) Camara Joof, moderator
12.50 Pause  
13.00 Panelsamtale om relasjonen mellom kvalitet og inkludering (Skandinavisk) Kristin Danielsen, Norsk kulturråd; Staffan Forssell, Statens Kulturråd i Sverige; Ola Kellgren, Nordic Culture Point; Benny Marcel, Nordisk Kulturfond
14.00 Avslutning