Hopp til innhold

Lansering av bransjestatistikk

Kulturrådet lanserer tre nye rapporter om bransjenes samlede omsetning i 2015: Musikk, litteratur og visuell kunst i tall.

I 2015 lanserte kulturrådet for første gang bransjestatistikk for litteratur. Nå er også visuell kunst inkludert.

I 2015 lanserte kulturrådet for første gang bransjestatistikk for litteratur. Nå er også visuell kunst inkludert.

12. desember 2016 kl. 12:00

Legg arrangementet i min kalender

Håndverkeren, Oslo

Kulturrådet

Her kan du lese og laste ned rapporten.

Økt oppmerksomhet om kunst som næringsområder har skapt behov for mer kunnskap om omfanget og den økonomiske verdien av bransjenes virksomhet. Kulturrådets årlige bransjestatistikk gjennomføres av Rambøll Management Consulting og er for første gang utvidet til å omfatte visuell kunst.

Les mer om bransjestatistikkene for musikk, litteratur og visuell kunst.

Foreløpig program

12.00   Lunsj

13.00   Velkommen ved Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet og

            Olav Hamran, forskningsleder Kulturrådet

13.10   Presentasjon av rapporten Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

ved Hanne Holden Halmrast og Petter Brunsberg Refsli

Rambøll Management Consulting

14.00   Statistikk som kunnskap? Innlegg ved Svein Bjørkås, direktør KORO/Kulturrådets FoU-utvalg

14.15   Panelsamtale ledet av Georg Arnestad, kulturforsker ved HiSF

             Lise Stang Lund, styreleder Norske kunsthåndverkere

             Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge og kultur

             Tore Slaatta, generalsekretær Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

             John Thomasgaard, NorliLibris

             Øystein Lorvik Nilsen Rambøll

15.00   Seminar slutt

 

Arrangementet strømmes på www.kulturradet.no

Rapportene deles ut til påmeldte.

Kontaktpersoner

Sjur Færøvig

Marianne Berger Marjanovic