Hopp til innhold
Lanseringsseminar

Arena, kunst og sted

27. oktober inviterer Kulturrådet til lansering av ny forskning om norske kunst- og kulturarenaer på Litteraturhuset i Oslo.

Sandnes kulturhus er et case i en av de nye forskningsrapportene om norske kulturarenaer. Foto: Jarvin / CC

Sandnes kulturhus er et case i en av de nye forskningsrapportene om norske kulturarenaer. Foto: Jarvin / CC

27. oktober 2015 kl. 10:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Litteraturhuset, Oslo

Kulturrådet

Bygging av nye arenaer har lenge vært et kulturpolitisk satsningsområde der store ressurser er brakt inn i arbeide med å utvikle ny infrastruktur for kunst og kultur. I to ferske rapporter fra Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen beskrives tilstanden blant norske kulturhus og arenaer. Gry Brandser, Ole Andreas Brekke, Anne Homme og Aslaug Nyrnes har på oppdrag fra Norsk kulturråd forsket på fremveksten av kulturhus og arenaer i Norge og den aktiviteten som foregår lokalt. Sentralt i prosjektet har vært å undersøke forholdet mellom etablering og drift av ulike typer produksjons- og formidlingsarenaer, og de behovene og ambisjonene som eksisterer i kunstfeltene selv.

Hovedrapporten består av fire case-studier: Sandnes kulturhus, USF Verftet i Bergen, Bergen Kunsthall og Odda bibliotek. Forfatterne har også gjennomført en breddeundersøkelse av 119 kulturarenaer i Norge. I den tekniske rapporten diskuteres sentrale funn i lys av innsiktene fra de fire dybdestudiene. Rapportene presenteres på et lanseringsseminar 27. oktober i Amalie Skram-rommet på Litteraturhuset i Oslo.

Meld deg på lanseringsseminaret her.

Les om funnene i rapporten: – Levende og vitale norske kulturarenaer.

Last ned og les rapporten Arena, kunst og sted.

Last ned og les den tekniske rapporten til forskningsprosjektet.

Program

Velkommen v/ Kulturrådet

Presentasjon av forskningsresultatene v/ Gry Brandser, Ole Andreas Brekke og Anne Homme

Aase Marthe J. Horrigmo kommenterer

Lunsj

Innlegg ved Erik Henningsen

Paneldiskusjon:

Rikke Komissar
Rickard Borgström

Helga-Marie Nordby
Jarle Førde

Ordstyrer: Georg Arnestad

Med forbehold om endringer.

Kontaktperson

Randi Ertesvåg