Hopp til innhold

Lansering av sluttrapport: Gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og Norsk filminstitutt inviterer til lansering av sluttrapporten fra prosjektet "Gjenoppbygging av kultursektoren etter pandemien" på Kulturhuset i Oslo.

25. april 2022 kl. 10:00 - 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Kulturhuset, Oslo

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

Strømmes

Hvordan gikk det med kultursektoren under pandemien? Hvilke deler av sektoren ble særlig rammet, og hva skjedde med publikum og vår bruk av kultur? Har pandemien bidratt til innovasjon, nyvinninger og nyttige lærdommer? Og hva skal til for å styrke sektoren igjen i tiden som kommer?

På seminaret presenteres funn og forslag fra sluttrapporten, som belyser hvordan det har gått med ulike deler av kultursektoren under pandemien og hvilke grep som kan tas i en gjenoppbyggingsfase.

I tillegg blir det innlegg om kunstnerøkonomi, digitalisering og kulturbruk under pandemien før det hele avsluttes med panelsamtale om veien videre for norsk kultursektor etter to år med unntakstilstand.

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet også strømmes, tas opp og vil gjøres tilgjengelig i etterkant.

Program

09.30-10.00: Kaffe og boller

10.00-11.00: Velkommen og hovedfunn: 

 • Dagens ordstyrer, Mala Wang-Naveen, ønsker velkommen.
 • Prosjektleder Haakon Bekeng-Flemmen fra Kulturrådet legger frem hovedfunnene fra rapporten.
 • Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, og direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, presenterer mulige tiltak og virkemidler for gjenoppbyggingen av kultursektoren.
 • Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) mottar rapporten og deler sine betraktninger.

11.10-11.30: Pause

11.30-11.50: Kunstnerne og koronapandemien: Bård Kleppe fra Telemarksforsking deler hovedfunnene fra kunstnerundersøkelsen.

11.50-12.10: Produksjon, formidling og digitalisering: Kulturrådets Anja Nylund Hagen legger frem hovedfunn fra denne rapporten.

12.10-12.30: Kulturbruk under pandemien: Ipsos legger frem sentrale funn fra kulturbruksundersøkelsen.

12.30-13.00: Panelsamtale: Fremtidens kulturliv – nødvendige og mulige grep:

 • Moderator: Mala Wang-Naveen
 • Bård Kleppe, Telemarksforsking
 • Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør, Vestland fylkeskommune
 • Synnøve Hørsdal, filmprodusent, Maipo Film
 • Linnéa Svensson, bærekraftsrådgiver for opplevelsessektoren
 • Hans Ole Rian, forbundsleder i CREO
 • Shanti Brahmachari, Foreningen INN