Hopp til innhold

Møte i Faglig utvalg for scenekunst

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen formidling/gjestespill, andre scenekunsttiltak og forprosjekt.

25. - 26. august 2020

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for støtteordningene innen formidling/gjestespill, kompetansehevende tiltak og forprosjekt scenekunst.

Møtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter:

Se Faglig utvalg for scenekunst

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Les mer om Kulturrådets arbeid med scenekunst