Hopp til innhold

Møte i Fagleg utval for dans

Fagleg utval for dans handsamar søknader til fri scenekunst – dans og regionale kompetansesentra for dans.

23. - 24. november 2020

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2

Kulturrådet

For meir informasjon om kven som er medlem i utvalet, ordningane dei handsamar søknader til, og deira styringsdokument, sjå:

Fagleg utval for dans