Hopp til innhold

Møte i fagleg utval for litteratur

Utvalet handsamar søknader til Norsk kulturfond for prosjektstøtteordningane innan litteratur.

4. september 2019 kl. 09:00 - 18:00

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Fagleg utval for litteratur handsamar søknader om litteraturprosjekt, litteraturformidling og litteraturskaping med barn og unge.

Sjå kven som sit i utvalet

Støtteordninger

Litteraturformidling

Litteraturprosjekt

Litteraturproduksjon