Hopp til innhold

Møte i Fagleg utval for teater

Utvalet handsamar søknader til Norsk kulturfond for støtteordningane innan fri scenekunst – teater og basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

26. - 27. november 2018

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøta vert haldne omtrent to månader etter søknadsfristen for dei ulike ordningane. I utvalgsmøta vurderer ein søknadane og det vert gjort vedtak i dei aller fleste innkomne søknadar.

Slik handsames søknaden til Kulturfondet

Utvalet handsamer søknader til

Arrangørstøtteordningen

Fri scenekunst teater

Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

 

Utvalsmedlemmar

Medlemar fagleg utval for teater