Hopp til innhold

Møte i Fagleg utval for teater

Utvalet handsamar søknader til Norsk kulturfond for støtteordningane innan fri scenekunst – teater.

26. - 27. november 2020

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

For meir informasjon om kven som er medlem i utvalet, ordningane dei handsamar søknader til, og deira styringsdokument, sjå:

Fagleg utval for teater