Hopp til innhold

Møte i Faglig utvalg for musikk

Utvalget har ansvaret for utarbeidelsen av områdeplan og andre spørsmål av prinsipiell og kulturpolitisk karakter til rådet. Utvalget behandler også søknader om driftsstøtte, andre musikktiltak og bestillingsverk og musikkproduksjon.

11. september 2019

Legg arrangementet i min kalender

Oslo

Kulturrådet

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter: