Hopp til innhold

Møte i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak

Behandler søknader til rom for kunst, tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtte for arenaer og aspirantordningen.

13. - 14. november 2019

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Utvalsmedlemmar

Fagleg utval for rom for kunst og tverrfaglege tiltak