Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til tverrfaglige tiltak og gjesteoppholdsstøtte for arenaer.

16. - 18. november 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.