Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til tilskuddsordningen ARENA.

28. februar - 1. mars 2023

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

Kulturådets utvalgsmøter holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.