Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til arena, tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtte for arenaer og aspirantordningen.

17. - 19. november 2020

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Utvalsmedlemmar

Fagleg utval for tverrgåande tiltak