Hopp til innhold

Møte i forsknings- og utviklingsutvalget

Gir råd om Kulturrådets kunnskapsproduksjon, utvikler forskningssatsinger og gir tilskudd til forskningsprosjekter.

5. - 6. mai 2022

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet