Hopp til innhold

Møte i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte

Utvalget behandler søknader til arrangørstøtteordningen og støtteordning for musikkfestivaler.

25. - 27. november 2020

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Møte i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte. 

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

For informasjon om hvem som er medlem i utvalget, støtteordningene de behandler og deres styringsdokumenter: