Hopp til innhold

Møte i Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for fonograminnspillinger.

8. juni 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Slik behandles søknader til Kulturfondet

Utvalget behandler søknader til

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Utvalgsmedlemmer

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte