Hopp til innhold

Møte i Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for publiseringsstøtte for musikkinnspillinger.

15. - 16. september 2020

Legg arrangementet i min kalender

Mølleparken 2, Oslo

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Slik behandles søknader til Kulturfondet

Utvalget behandler søknader til

Publiseringsstøtte

Utvalgsmedlemmer

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte