Hopp til innhold

Museumsdagene 2020 – AVLYST

Museumsdagene er Kulturrådets årlige fellesarena for deling av kunnskap om den nasjonale museumsutviklingen – status, utfordringer og muligheter. I 2020 blir museumsdagene gjennomført som en rekke webinarer.

Kulturrådet

Årets program vil ha fokus på digital utvikling, bygningsvern, publikumsutvikling og forskning i museene. I tillegg vil Kulturrådet presentere museumsvurderingene for 2019, Spectrum 5.0 og lansere nye søkbare programmidler for 2021-23. Museumsdagene er fagdager for ledere og fagfolk i museene, samt ansatte i ulike forvaltningsnivåer.

På grunn av koronapandemien er Museumsdagene 2020 avlyst. I stedet vil Kulturrådet arrangere en rekke webinarer utover høsten, som tar for seg de samme temaene. Mer informasjon om dette kommer.