Hopp til innhold

Pilotprosjekt for å utvikle nyskapende løsninger for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker

Gjennom en særskilt satsing utlyser Kulturrådet nå 1,6 millioner kroner til pilotprosjekter som kan styrke distribusjons- og formidlingsleddet i kunstbokfeltet ytterligere. Se webinaret i opptak her.

Espen Gleditsch: «Polymorphus Magical Structures» Heavy Books (2017). Foto: Christian Tunge

Espen Gleditsch: «Polymorphus Magical Structures» Heavy Books (2017). Foto: Christian Tunge

13. mai 2022 kl. 12:00 - 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

Strømmes

Kunstnere publiserer, ikke bare for å dokumentere og kontekstualisere over eget virke, men også med ideen om boka som et kunstverk i seg selv. Gjennom tilskuddsordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling bidrar Kulturrådet til utgivelser av kunst- og kunstnerbøker (inkludert fotobøker) i Norge. Kulturrådet støtter også ulike distribusjons- og formidlingstiltak gjennom prosjektstøtte visuell kunst og arrangørstøtte visuell kunst.

Nå utlyser altså Kulturrådet 1,6 millioner kroner til pilotprosjekter som kan styrke distribusjons- og formidlingsleddet i kunstbokfeltet ytterligere.

Her kan du søke og lese mer om den særskilte ordningen

Hensikten med utlysningen er både å kartlegge og å prøve ut innovative strukturer for distribusjon og formidling, slik at kunstbøkene kan nå ut til flere.