Hopp til innhold

Seminar om EØS-midlene - Kirkenes

Er du interessert i kunst- og kultursamarbeid? Nå lyses EØS-midlene ut. Kulturrådet og Riksantikvaren reiser på turné for å informere om hvordan du kan delta i et EØS-prosjekt.

1. mars 2019 kl. 10:30 - 15:30

Legg arrangementet i min kalender

Barentssekretariatet, Rådhusgata 8, Kirkenes

Kulturrådet og Riksantikvaren

Meld deg på

Det åpner seg snart muligheter for norske aktører til å inngå samarbeid med kollegaer i de baltiske landene, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Bulgaria og Portugal.

Til sammen 177 millioner euro skal tildeles prosjekter innen kultur og kulturminnesektoren i de ni sentral- og østeuropeiske landene. Ved å delta i EØS-prosjekter får norske aktører en unik mulighet til å samarbeide med kolleger i andre land og potensialet for faglig utbytte er stort.

På seminaret får du høre mer om hvordan du kan delta i et EØS-prosjekt.

Og du får vite mer om:

  • EØS-midlene og kulturprogrammet
  • Mulighetene for deltakelse i kultur og kulturminneprosjekter
  • Eksempler på tidligere prosjekter fra din region
  • Tips til søknadsprosessen
  • Hvordan du rent praktisk går fram for å opprette et partnerskap

 

Program

10.30 Kaffe og registrering
11.00 Åpning. Er EØS-midlene noe for deg?
11.15 Hvilke muligheter finnes innenfor kulturprogrammet for norske aktører? Ved Kulturrådet og Riksantikvaren
11.45 Presentasjon av tidligere prosjektpartner kultursamarbeid
12.15 Presentasjon av tidligere prosjektpartner kulturarv
12.45 Lunsj
13.30 Workshop: Hvor starter jeg?
14.30 Kaffepause
14.45 Oppsummering og veien videre
15.15 Program slutt