Hopp til innhold

Seminar om EØS-midlene - Stavanger

Er du interessert i kunst- og kultursamarbeid? Nå lyses EØS-midlene ut. Kulturrådet og Riksantikvaren reiser på turné for å informere om hvordan du kan delta i et EØS-prosjekt.

23. mai 2019

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet og Riksantikvaren

Det åpner seg snart muligheter for norske aktører til å inngå samarbeid med kollegaer i de baltiske landene, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Bulgaria og Portugal.

Til sammen 177 millioner euro skal tildeles prosjekter innen kultur og kulturminnesektoren i de ni sentral- og østeuropeiske landene. Ved å delta i EØS-prosjekter får norske aktører en unik mulighet til å samarbeide med kolleger i andre land og potensialet for faglig utbytte er stort.

På seminaret får du høre mer om hvordan du kan delta i et EØS-prosjekt.

Få informasjon om:

  • EØS-midlene og kulturprogrammet
  • Mulighetene for deltakelse i kultur og kulturminneprosjekter
  • Eksempler på tidligere prosjekter fra Sørlandet
  • Tips til søknadsprosessen
  • Hvordan du rent praktisk går fram for å opprette et partnerskap