Hopp til innhold

Seminar om kulturøkonomi og det visuelle kunstfeltet

Presentasjon av kartlegging som skal gi innsikt i hvordan virksomhetene på det visuelle kunstfeltet planlegger og iverksetter markedsrettet aktivitet

19. mai 2020 kl. 10:00

Legg arrangementet i min kalender

Oslo

Kulturrådet

Høsten 2019 iverksatte Kulturøkonomiprosjektet et forsøksprosjekt for det visuelle kunstfeltet. Initiativet kom fra Kulturrådets seksjon for visuell kunst. Det er bestilt en ekstern kartlegging som skal gi innsikt i hvordan virksomhetene på det visuelle kunstfeltet planlegger og iverksetter markedsrettet aktivitet. I tillegg skal den se på hvilke planer og aktiviteter de ulike virksomhetene har og hvordan de bygger kunnskap om ulike målgrupper blant publikum. I juni vil det bli utlyst midler til gjennomføring av flere pilotprosjekter. Der vil ulike aktører får muligheten til å teste ut modeller for å øke inntjeningen og nå nye publikumsgrupper.

19. mai vil det bli arrangert et åpent seminar for det visuelle kunstfeltet. Her vil kartleggingen bli lansert og retningslinjene for pilotprosjektene presentert.

 

Mer info om sted, tid, program og påmelding kommer.